top of page
monsterpk丸ロゴ_メンバーページ用.gif
パルクールパフォーマー・MASAHITO

MASAHITO

parkour athlete

1996/04/15

pk style: hard-tricks

skill: coaching

PDF

PDF&CONTACTボタン.png

CONTACT

PDF&CONTACTボタン.png
instagram.png

iammasahito

twitter.png

iammasahito

bottom of page